Dzień 21

Nie wol­no nam się pod­da­wać zrób so­bie tyl­ko przerwę na od­poczy­nek a za­raz po­tem ruszaj da­lej…Bo całe życie to jed­na ciągła walka.

Skomentuj

%d bloggers like this: