A moment of rest…

Cze­kanie to nie od­poczy­nek..to cieżka pra­ca, to dowód naszej wytrwałosci…


Waiting is not resting…its hard work, its proof of our persistence…

2 komentarze

Skomentuj

%d bloggers like this: