FBW Monday

Pamiętaj o tym, co jest ważne. Działaj bez pośpiechu. Życie samo przyniesie Ci: wskazówki, rozwiązania, a czasem fajne niespodzianki…

Remember what is important. Act without hurry. Life itself will bring you: tips, solutions and sometimes nice surprises …

Skomentuj

%d bloggers like this: