Motywacja / Motivation

Full-Split Back-Focus

Nie można nikogo nakłonić do zmiany. Każdy z nas pilnuje własnej furtki do zmian, która otwiera się tylko od wewnątrz. Nie możemy otworzyć furtki innym, odwołując się czy to do argumentów, czy do uczuć

You can not convince anyone to change. Each of us is guarding our own gate for change, which opens only from the inside. We can not open the door to others, referring either to arguments or to feelings…

Możesz również polubić…

Skomentuj

%d bloggers like this: