🍊

Ja­kież to dziw­ne uczu­cie. Roz­darcie wewnętrzne. Tak częste zja­wis­ko, a tak niezrozumiałe…

What a strange feeling. Internal tearing. Such a frequent phenomenon, and so incomprehensible…

Skomentuj

%d bloggers like this: