Nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to bardzo cennym…

Stephen King „Miasteczka Salem”

Even the seemingly strangest, most modest passion is something very, very valuable …

Stephen King „Salem’s lot”

Skomentuj

%d bloggers like this: