Piekło istnieje, czy sami je sobie robimy na ziemi?

Stephen King

„Czarna bezgwiezdna noc”

The exists, do we make it ourselves on earth?

Stephen King

„Full Dark, No Stars”

Skomentuj