📖

… Z dnia na dzień stawałem się coraz pochmurniejszy, coraz skorszy do gniewów, coraz obojętniejszy na uczucia innych ludzi… Edgar Allan Poe.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🍺

Kiedy wariat zaczyna wyglądać na takiego, który zachowuje się już całkiem rozsądnie, to znak, że czas założyć mu kaftan bezpieczeństwa. Edgar Allan Poe

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🍻

A wszystko co kochałem – kochałem w samotności. Edgar Allan Poe „Poezje”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🗣️

Nawet w tłumie można być samotnym… Even in the crowd you can be lonely…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

📚

… Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki… Stephen King … When all else fails, give up and go to the library… Stephen King

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

📜

Krótki wiersz… Short poem… Fuck. Fuck. Fuck… Fuck…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

💣

W razie nagłej śmierci na skutek eksplozji – mam nadzieję, że macie państwo wystarczającą liczbę plomb w zębach, aby umożliwić identyfikację zwłok. Stephen King „Uciekinier” In the event of a sudden death due to an explosion – I hope you have enough fillings in your teeth to identify the corpse. Stephen King „The Running Man”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🍿

Niby każdy taki sam… ale każdy jest inny… Rafał K. Tomik Pierwszy Nie Napisany. Everyone is the same … but everyone is different … Rafal K. Volume One Not Written.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🔚

Wszystko ma swój koniec… 0.7l też… Rafał K. Pierwszy Tomik nie napisany „Alkohol, przyjaciel czy wróg” Everything has an end….a 0.7l too. Rafał K. First Volume not writen. „Alcohol, friend or enemy?”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

📷

Pocałunek przemija, gotowanie zostaje. Stephen King Z książki „Śpiące królewny” The kiss passes, cooking stays. Stephen King from the book „Sleeping Beauties”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🃏

Naprawdę żaden z nas nie ma nic do stracenia. Dzięki temu łatwiej przegrać. Stephen King „Wielki Marsz” None of us really has anything to lose. This makes it easier to lose. Stephen King „The Long Walk”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🎲

Wszyscy jesteśmy tylko workami kości. Stephen King „Worek kości” We’re all just sacks of bones. Stephen King „Bag of Bones”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🥃

Wszyscy jesteśmy tylko workami kości. Stephen King „Worek kości” We’re all just sacks of bones. Stephen King „Bag of Bones”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🍷

Ja jestem złośliwy jak wąż chory na półpaśca. Stephen King „Lśnienie” I am as mean as a snake sick with shingles. Stephen King „The Shining”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🥃

Piekło istnieje, czy sami je sobie robimy na ziemi? Stephen King „Czarna bezgwiezdna noc” Hell exists, do we make it ourselves on earth? Stephen King „Full Dark, No Stars”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

📖

Upieczonej bułeczki nie odpieczesz… Stephen King „Bezsenność” Baked scones, cannot be unbaked… Stephen King „Insomnia”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🖤

Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości. Stephen King z książki „Zielona Mila” Even strange love is better than lack of love. Stephen King from the book „The Green Mile”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

📜

Dorosłość osiąga się stopniowo, trudnymi do przewidzenia zrywami i skokami nierównej długości. Stephen King Z książki „Serca Atlantydów” Adolescence is achieved gradually, difficult to predict by spurts and leaps of uneven length. Stephen King From the book „Hearts in Atlantis”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

👤

Przychodzi taki dzień gdy do człowieka dociera, że dalsza tułaczka nie ma sensu. Że dokądkolwiek idziesz, zabierasz ze sobą siebie. Stephen King Z książki „Doktor Sen” Comes a day, when a man finaly understands, that the fight is pointless. No matter where you go, you always take a piece of yourself. Stephen King From the… Czytaj dalej 👤

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee

🍬

Babcia i Dziadek. Zawsze wie co najlepsze dla wnuków… Grandmother and Grandfather. The always knows what’s best for grandchildren …

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Kawa / Coffee