🍺

Ból powoduje zmiany, ale żaden ból nie zdoła zmienić faktów…

Pain causes changes, but no pain can change the facts…

Skomentuj

%d bloggers like this: