📜

Dorosłość osiąga się stopniowo, trudnymi do przewidzenia zrywami i skokami nierównej długości.

Stephen King

Z książki

„Serca Atlantydów”

Adolescence is achieved gradually, difficult to predict by spurts and leaps of uneven length.

Stephen King

From the book

„Hearts in Atlantis”

Skomentuj

%d bloggers like this: