☠️

Pytanie:

Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?

Odpowiedź:

Wszędzie, kurwa, wszędzie.

Stephan King z książki „Przebudzenie”

Question:

Where is your death?

Reply:

Everywhere the fuck, everywhere.

Stephan King

from the book

„Revival”

Skomentuj

%d bloggers like this: